ติดต่อเทศบาลตำบลพยุห์

เทศบาลตำบลพยุห์
99/9 หมู่ที่ 8 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33230
045960377
saraban@phayu.go.th
นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศบาลตำบลพยุห์ โทร.06 5071 0108
นางสุพิศ กาละพัฒน์ รองนายกเทศบาลตำบลพยุห์ โทร.09 8660 0727
นายสำรอง สิงห์เงิน รองนายกเทศบาลตำบลพยุห์ โทร.08 0160 1791
นายสนั่น มะโนธรรม ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลพยุห์ โทร.08 7448 0399
นายประภาษณ์ สัมฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศบาลตำบลพยุห์ โทร.08 1718 4565

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP