วันที่ 2 ของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

วันที่ 2 ของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

9 ก.พ. 2022 16:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย เทศบาลตำบลพยุห์ 278

วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ วันที่สองของการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพยุห์และนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มีผู้สนใจมาสมัครรับเลือกตั้งประเภท นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 2 คน เขต 2 จำนวน 5 คน
 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP