รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ วันแรก

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ วันแรก

8 ก.พ. 2021 16:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย เทศบาลตำบลพยุห์ 255

 วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ โดยท่านอรุณรัตน์ วิมลสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพยุห์ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ สำหรับวันนี้เป็นวันแรก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษและท่านสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอพยุห์ ได้ร่วมสังเกตการณ์ แนะนำ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร  ซึ่งมีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  จำนวน  6  คน เขต 2  จำนวน 5 คน  และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ จำนวน 1 คน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งได้รับสมัครผู้สมัครในวันนี้ พร้อมรายงานชื่อผู้สมัครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร   
 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP