ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมพ่วงลากจูงรถขุด 3 ตัน เป็นรถขุดไฮดรอลิก หมุนรอบตัวได้ จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมพ่วงลากจูงรถขุด 3 ตัน เป็นรถขุดไฮดรอลิก หมุนรอบตัวได้ จำนวน 1 คัน

12 ม.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน เทศบาลตำบลพยุห์ 277

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP