ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"
1 ธ.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพยุห์ 2
"เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"         สมัครเข้ารับการบำบัด ด้วยกฎหมายยาเสพติดใหม่ให้โอกาสผู้เสพ สมัครใจเข้ารับการบำบัด ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความผิด ไม่เสียประวัติ ไม...
ประชาสัมพันธ์ โรคและภัยสุขภาพฤดูหนาว
21 พ.ย. 2023 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพยุห์ 24
โรคและภัยสุขภาพฤดูหนาว โรคติดต่อทางระบบหายใจ - โรคปอดอักเสบ - โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ - โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว - โรคหัด ภัยสุขภาพ - การเ...
ขอเชิญร่วมพิธีเปิด ธนาคารขยะรีไซเคิล "ขยะแลกทอง"
6 พ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพยุห์ 27
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลพยุห์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:09 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านพยุห์ หมู่ที่ 8  มีของขวัญและรางวัลมากมาย สมัครได้แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว...
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพยุห์ เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
1 พ.ย. 2023 11:09:53 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพยุห์ 37
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพยุห์  เรื่อง : การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวด...
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพยุห์ เรื่อง: การขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1 พ.ย. 2023 11:08:25 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพยุห์ 35
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพยุห์ เรื่อง : การขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอบถามข้อมูลได้ที่ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพยุห์
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP