กิจกรรม

กิจกรรม"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม"
13 มิ.ย. 2024 16:15:44 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 3
เทศบาลตำบลพยุห์  ร่วมรณรงค์ในกิจกรรม"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม"
เทศบาลตำบลพยุห์ ร่วมพิธีเปิดผ้าแพรป้ายสถานีปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลพยุห์
13 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 5
  วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.         เทศบาลตำบลพยุห์ โดยนายธนาวัฒน์  อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพยุห์ จัดพิธี...
เทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
23 เม.ย. 2024 15:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 58
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.          เทศบาลตำบลพยุห์ นำโดย นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุน...
เทศบาลตำบลพยุห์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ
5 มี.ค. 2024 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 124
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.09 น.           เทศบาลตำบลพยุห์ นำโดย นายธนาวัฒน์  อภัยศิลา  นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ ได้ประชาสัมพันธ์ MOI Waste Bank Week -...
ประธานและกรรมการ นายช่างควบคุมงาน ออกตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองยาว-คูเมือง หมู่ที่ 1
31 ม.ค. 2024 11:05:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 122
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ประธานและกรรมการ นายช่างควบคุมงาน ออกตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองยาว-คูเมือง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 175.00   ม...
ประธานและกรรมการ นายช่างควบคุมงาน ออกตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองเจก หมู่ที่ 3 บ้านคูเมือง
31 ม.ค. 2024 10:45:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 119
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ประธานและกรรมการ นายช่างควบคุมงาน ออกตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองเจก หมู่ที่ 3 บ้านคูเมือง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา...
มอบป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร”
27 ม.ค. 2024 11:10:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 155
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2567  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพยุห์ โดยนายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ ได้มอบหมายให้ นายสำรอง สิงห์เงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ ปลัดเทศ...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุห์ ครั้งที่ 2/2567
23 ม.ค. 2024 13:25:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 119
วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลพยุห์ นำโดย ท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัก...
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
12 ม.ค. 2024 11:25:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 95
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลพยุห์ โดย นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน คณะครูและนักเรียน...
การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลพยุห์
18 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 195
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.            เทศบาลตำบลพยุห์ นำโดยนายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กแ...
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์โฮมสุขเทศบาลตำบลพยุห์ ประจำปี 2566
23 ก.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 14
      ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ผู้จัดการดูแลระยาวด้านสาธารณสุข (Case Manager ) และบุคลากรสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมและให้บริการดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเข...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันแม่แห่งชาติ 2566
12 ส.ค. 2023 16:38:42 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 333
วันที่ 12  สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ นำโดยท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มอบหมายให้นายประภาษณ์ สัมฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผ...
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
9 ส.ค. 2023 08:23:22 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 287
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สั...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566
7 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 187
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ 2567  ในว...
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
27 ก.ค. 2023 17:35:23 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 190
กิจกรรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ เ...
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โอน (ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลพยุห์ 3 ท่าน
5 ก.ค. 2023 12:28:39 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 304
 วันที่  3 กรกฎาคม 2566  เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ ผู้อำนวยการกอง พนักงา...
เทศบาลตำบลพยุห์ จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำปีงบประมาณ 2566
28 มิ.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 16
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.         เทศบาลตำบลพยุห์ นำโดย นายธนาวัฒน์  อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโคร...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP