กิจกรรม

การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลพยุห์
18 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 27
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.            เทศบาลตำบลพยุห์ นำโดยนายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กแ...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันแม่แห่งชาติ 2566
12 ส.ค. 2023 16:38:42 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 112
วันที่ 12  สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ นำโดยท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มอบหมายให้นายประภาษณ์ สัมฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผ...
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
9 ส.ค. 2023 08:23:22 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 94
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สั...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566
7 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 95
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุห์ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ 2567  ในว...
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
27 ก.ค. 2023 17:35:23 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 102
กิจกรรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ เ...
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โอน (ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลพยุห์ 3 ท่าน
5 ก.ค. 2023 12:28:39 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 122
 วันที่  3 กรกฎาคม 2566  เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ ผู้อำนวยการกอง พนักงา...
ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
8 มิ.ย. 2023 16:10:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 45
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ ได้มอบหมายให้นายประภาษณ์ สัมฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายณรค์ศักดิ์  สีดำ ที่ปรึกษานา...
กองช่างติดตั้งโคมไฟ บ้านพยุห์ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด ซอยนาลุงเพ็ง 2 จุด ติดตั้งโคมไฟฟ้าเพิ่ม 1 จุด และตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์ กองช่างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
8 มิ.ย. 2023 16:10:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 53
วันที่ 8 มิถุนายน 2566  เทศบาลตำบลพยุห์ โดย นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกองช่าง ได้มอบหมายให้กองช่างติดตั้งโคมไฟ บ้านพยุห์ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด ซอยนาลุงเพ็ง 2 จุด ติดตั้งโคมไฟฟ้า...
ร่วมเดินทางไปส่งและแสดงความยินดีกับ นายธนวิชญ์ ขันโอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพยุห์เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
7 มิ.ย. 2023 15:55:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 31
วันที่ 7 มิถุนายน 2566  เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มอบหมายให้นางสุพิศ กาละพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี และนายประภาษณ์ สัมฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิ...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างตลาดสดและลอกท่อระบายน้ำรอบตลาดป้องกันน้ำท่วมขังช่วงหน้าฝน
7 มิ.ย. 2023 15:50:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 43
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลพยุห์ โดย นางสุพัชฌาย์ กล่อมปัญญา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื...
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วย เด็กดีมีวินัย ก่อนเริ่มกิจกรรมได้ฝึกเด็กให้มีสมาธิและพร้อมที่จะเรียนรู้
6 มิ.ย. 2023 16:05:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 50
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย เด็กดีมีวินัย ก่อนเริ่มกิจกรรมได้ฝึกเด็กให้มีสมาธิและพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยกิจกรรมลูกบอลนำสมาธิและ กิจกรรมเสริม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพยุห์
3 มิ.ย. 2023 15:40:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 54
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์  มอบหมายให้นายสำรอง สิงห์เงิน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายประภาษณ์ สัมฤทธิ์ เลขานุ...
กิจกรรมการสร้างวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
2 มิ.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 58
วันที่ 2 มิ.ย.66 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดกิจกรรมการสร้างวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ในช่วงแรกของการเปิดเทอมใหม่ เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน รอคอย ช่วยเหลือ แล...
โครงการเทศบาลตำบลพยุห์ให้ความเอื้ออาทรแก่ผู้ยากไร้
30 พ.ค. 2023 15:25:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 67
วันที่ 30 พค 2566 นายธนาวัฒน์  อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ นำคณะบริหารเจ้าหน้าที่ และชมรมผู้สูงอายุ ได้เดินทางไปมอบเสื้อผ้า และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับบริจาคตามโครงการเทศบาลตำบลพยุห์...
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
28 เม.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 108
วันที่ 4 ของการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลกันทรารมย์ โดยนายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมกับสำนักงานปศุสั...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 28 เมษายน 2566
28 เม.ย. 2023 14:55:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 152
วันที่ 28 เมษายน 2566 09.00 -16.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์ออกหน่วยเคลื่อนที่...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 26 เมษายน 2566
28 เม.ย. 2023 14:30:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 122
  วันที่ 26 เมษายน 2566 09.00 -16.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์ออกหน่วย...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 27 เมษายน 2566 09.00 -16.00 น.
28 เม.ย. 2023 11:15:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 163
  วันที่ 27 เมษายน 2566 09.00 -16.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์ออกหน่วย...
ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
28 เม.ย. 2023 10:50:00 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 112
วันที่ 25 เมษายน 2566 09.00 -16.00 น. เทศบาลตำบลพยุห์ โดยการนำของท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์ออกหน่วยเคลื่อนท...
การตรวจประเมินโครงการจังหวัดสะอาด จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลตำบลพยุห์ ประจำปีงบประมาณ 2566
8 เม.ย. 2023 17:30:45 กิจกรรม เทศบาลตำบลพยุห์ 116
การตรวจประเมินโครงการจังหวัดสะอาด จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 7 เมษายน 2566  คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านต้นแบบในการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเทศบาลตำบลพยุห์ นำโดยท่านธนาวัฒน์ อภัยศิลา...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP